Visuelle Referater

Visuelle Referater

AlternativetFryd for øjet og guf for hjernen
Jeg dokumenterer essensen fra møder, seminarer, workshops og konferencer visuelt. Visuelle referater tegnes mens mødet, konferencen eller workshoppen foregår på en 4 til 6 meter lang tegning, der efterfølgende kan scannes og mangfoldiggøres efter behov. Originaltegningen beholder kunden, som ofte har den hængende på væggen lang tid efter begivenheden.

På tegningen illustrerer jeg de vigtigste pointer med hurtige visuelle associationer, korte overskrifter og en knivspids humor.

Visuelle referater supplerer de øvrige mere gængse dokumentation metoder. Siden det kombinerer kombinerer tekst og tegninger får det højre og venstre hjernehalvdel til at arbejde bedre sammen.

Alle husker bedre
Har man oplevet et møde eller en konference, hvor der er taget et visuelt referat, har man senere meget lettere med at genkalde informationer der er opstået i rummet. Det fungerer dermed også som hukommelsesværktøj og hjælper med til, at det besluttede bliver hængende fast i hverdagen og i alles hukommelse. Det skaber nye og anerkendende historier i organisationen uafhængig af antallet af deltagere.  Viden, information og erfaring lettilgængeligt gennem Visuelle Referater.

En typisk visuel møde referat vil koste omkring 9000kr+rejseudgifter for en hel dags møde og inklusiv indledende møde og evt efterarbejdning af materialet op til 2 timer.